Trots zijn op de plek waar wij wonen

De gemeenten Horst aan de Maas en Venray grenzen niet alleen aan elkaar, maar ook aan de Peel aan de westzijde en aan de Maas in het oosten. De beekdalen vormen de belangrijkste verbindingen tussen oost en west. In het uitvoeringsprogramma Maasgaard komt deze natuurlijke overlap op een heel bijzondere manier tot uiting.

Heb je ooit eens geprobeerd om van het Leukermeer naar Geijsteren te fietsen?”, vraagt Jessie Riechelman projectleider bij Gemeente Venray. “Dan moet je helemaal omrijden over de brug bij Wanssum. Als het aan een groep vrijwilligers uit Geijsteren ligt komt daar binnenkort verandering in.” Roel Groetelaers is één van de vrijwilligers, die zich bezighoudt met de plannen rond het fietsveer. “Op dit moment zijn wij druk bezig het financiële plaatje rond te krijgen voor een fietsveer, dat tussen Geijsteren en Wanssum gerealiseerd moet worden en de oversteek naar Well mogelijk maakt. Wij hebben al mogen meekijken bij de fietsveren van Blitterswijk en Arcen, om ideeën op te doen. Iedereen werkte mee en dat voelde goed. Overigens staat dit initiatief los van de andere projecten bij Maasgaard, maar ze zijn volop bereid hun support te geven. Wij gaan ervan uit dat in april 2019 de eerste overtocht plaatsvindt”, aldus Roel.

Zodat meer mensen van de schitterende natuur kunnen genieten

François is beleidsmedewerker bij gemeente Horst aan de Maas en lid van de werkgroep Maasgaard, dat in 2013 gestalte kreeg. Het programma is een gevolg van bezuinigingen door het Rijk. De gemeenten Horst aan de Maas en Venray, de Provincie Limburg en het Waterschap ontdekten veel wederzijdse raakvlakken op het gebied van natuurontwikkeling, de wateropgave en recreatieve ontwikkelingen. De gezamenlijke wil om de doelstellingen te realiseren, leidde tot een visie op de kwaliteitsverbetering van het buitengebied, met als resultaat dertien projecten, onder de noemer Maasgaard. “Inmiddels is een aantal projecten succesvol afgerond, zoals de herinrichting van de natuurlijke grens, die de Lollebeek vormt tussen Venray en Horst aan de Maas, doorontwikkeling van de Heidse Peel en de opwaardering van de Zwarte Plak, waarbij de fietsverbinding tussen Mariapeel en de Zwarte Plak Heide sterk is verbeterd, zodat meer mensen van de schitterende natuur in het unieke gebied kunnen genieten”, meldt François.

We kunnen dit alles nooit realiseren zonder vrijwilligers

Het zijn echter niet louter projecten, die verbetering van de recreatieve voorzieningen in het gebied tot doel hebben. “Door de samenwerking kan provincie Limburg nu de nodige hectaren natuurgebied behouden en realiseren. Weet het Waterschap tegelijkertijd de waterbeheersing in het gebied te optimaliseren en kunnen de gemeenten hun plannen tot verbetering van het buitengebied waarmaken”, aldus François. Waar de betrokken partijen de handen ineen hebben geslagen in het project Maasgaard, is ook gekeken naar de wensen en behoeften vanuit de samenleving. Zo kregen burgerinitiatieven een kans om alsnog van de grond te komen, zoals project Zwarte Plak en de gebiedsvisie Diepeling en Maasdal. Jessie Riechelman van Gemeente Venray is actief bij deze deelprojecten en voegt eraan toe: “We kunnen dit alles nooit realiseren zonder vrijwilligers. Als gemeenten faciliteren wij bij de financiering van projecten, die verschillende inwoners van onze gemeenten hebben aangedragen. Verder zetten wij ons in voor het verkrijgen van de benodigde documenten en zorgen voor de bestemmingsplanwijzigingen, wanneer deze noodzakelijk zijn om een project de ruimte te geven.”

Om inzicht te krijgen in de wensen van de inwoners organiseerde Maasgaard een aanatal bijeenkomsten. In die bijeenkomsten hebben we de behoeftes van onze inwoners opgehaald. “iedereen die een wens had met betrekking tot het gebied rond de Maas, en specifiek het werkgebied van het project Diepeling en Maasdal, kreeg een transparant vel, waarop een voorstel werd getekend. Na afloop legden wij alle vellen over elkaar heen en ontstond een kleurrijk totaalplaatje, dat als uitgangspunt diende voor de keuze van projecten”, zegt Jessie. “Op basis van de financiële en technische haalbaarheid zijn daar initiatieven uit voortgekomen, die de dertien projecten van Maasgaard compleet maakten”.

Het zandstrand is aangekleed met zwerfkeien

Veel projecten, die in het verleden stuk liepen op bijvoorbeeld de financiering kunnen nu in Maasgaard alsnog van de grond komen. Herman van de Pasch uit Lottum kan daar over meepraten. Hij is gepensioneerd, woont in Lottum en is als vrijwilliger actief bij de dorpsraad in de werkgroep Markt, toerisme en Maasoever. De werkgroep heeft een aantal projecten voor Lottum op papier gezet en deze voorgelegd aan Maasgaard. “Een aantal projecten is inmiddels met de hulp van Maasgaard gerealiseerd”, vertelt Herman vol trots. “Neem bijvoorbeeld het strandje aan de Maas. Het zandstrand is aangekleed met zwerfkeien, zodat een grotere groep mensen daar kan genieten van het uitzicht over de Maas”.

Ook projecten, die buiten Maasgaard vallen kunnen rekenen op steun. “Kijk maar eens naar het natuur- en informatiecentrum Aan de Drift in America. De initiatiefnemers zochten een geschikte plek om een educatiecentrum annex horecagelegenheid te starten. Maasgaard heeft het initiatief omarmd en het resultaat is een dynamisch en levendig gebied, waar wandelaars, mountainbikers en hondenliefhebbers in de Heere Peel een uitstekende recreatieplek hebben.” Voor de financiering van Maasgaard is een bedrag van 18 miljoen euro uitgetrokken en het uitvoeringsprogramma vindt rond 2020 haar afronding.