Politiek is leuk!

Iedereen in ons land heeft een mening. Of het nu gaat over het weer of de plannen van de regering; we hebben allemaal ons zegje klaar. In Nederland kunnen wij via verkiezingen als individuele burger een aardige stempel drukken op het politieke klimaat in ons land. Ook lokaal kunnen wij onze stem laten gelden. Op 21 maart 2018 krijgt iedereen met stemrecht de mogelijkheid om de lokale politiek kleur te geven tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Henk Bisschops en Loes Wijnhoven vertellen hoe het is om lokale politiek te bedrijven.

“Politiek is niet saai”, legt Henk Bisschops, raadslid voor de PvdA in de gemeente Venray op tafel. Loes Wijnhoven, met een zetel voor het CDA vertegenwoordigd in Horst aan de Maas, vult aan: “En we laten graag naar buiten toe zien dat politiek bedrijven ook leuk is.” Beide raadsleden hebben een flinke dosis ervaring op het gebied van lokale politiek. “Het is erg belangrijk om contact te houden met de inwoners van onze gemeente. Zo weet je precies wat er speelt”, zegt Henk. “In Venray communiceren de raadsleden intensief met de leden van wijk- en dorpsraden. De uitdaging is om de kring rond deze betrokken burgers te vergroten. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Je moet je tijd en aandacht verdelen en het is onmogelijk om het iedereen naar de zin te maken. Desalniettemin zijn de gesprekken heel zinvol en werpen ze hun vruchten af.” Volgens Loes Wijnhoven is het niet veel anders in Horst aan de Maas. “Wij gaan vaak als politieke fracties op bezoek bij bedrijven, instellingen of verenigingen. Zo komen wij te weten wat er speelt. Ook zien we steeds meer burgerinitiatieven. Dat juichen wij sterk toe en via de politiek proberen wij de mensen achter deze initiatieven een steun in de rug te bieden.”

Lees meer

Jongeren

Om jongeren meer te betrekken bij de lokale politiek organiseert gemeente Horst aan de Maas jaarlijks een jongerenraadsvergadering. “Ieder jaar draait een groep leerlingen van Citaverde of het Dendron College een dag mee op het gemeentehuis. Ze mogen dan in groepjes een project rond een bepaald onderwerp uitwerken en voorstellen aan de jongerenraad. Het winnende project krijgt vervolgens een budget van de echte gemeenteraad toegewezen, zodat het daadwerkelijk kan worden uitgevoerd.” Henk Bisschops geeft aan dat Venray soortgelijke projecten heeft. “Wij proberen vooral de leerlingen van basisscholen al vertrouwd te maken met politiek. Al met al draait het bij politiek om gezien en gehoord worden. Dat geldt zowel voor de inwoners van onze gemeenten, als voor de politici. Het is belangrijk om het vertrouwen te winnen en te behouden. Je moet doen wat je belooft.” Loes: “De kiezer stemt vooral op de persoon. Dat is in de lokale politiek nog sterker dan landelijk. Daarom staan wij met portretten op de verkiezingsborden. Voor de politici zelf geldt dat ze het werk graag moeten doen. Je bent vaak van huis en er gaan toch de nodige uurtjes in het raadswerk zitten.” De invloed van sociale media is de laatste jaren sterk gegroeid. “Dat merken wij ook”, zegt Henk. “We hebben in Venray weliswaar een verkiezingskrant, maar je bereikt de mensen veel sneller via Facebook of Twitter.” “En ze weten ons ook beter te vinden”, lacht Loes. “Ook al zijn de reacties niet altijd even leuk. Wat betreft het gebruik van sociale media om lokale politiek onder de aandacht te brengen, ligt de regie overigens meer bij de griffie van de gemeenteraad.” Beide raadsleden zien de verkiezingen met veel vertrouwen tegemoet. “Lokale politiek moet je zien als een hobby met een bestemming”, zegt Henk Bisschops tot besluit.