Roeren in het verleden

In de spotlight
Verenigingen houden de samenleving bij elkaar. HetMagGezien zet elke uitgave een vereniging inde spotlight.

 

Heemkundevereniging ’t Raokeliezer roert sinds 2004 in het verleden van Merselo. Inmiddels is de stichting uitgegroeid tot een club van 22 leden, die ieder hun eigen bijdrage leveren aan het in stand houden van de geschiedenis van het dorp. Wilma Zegers, Jan Michels en Martien Emonts vertellen over heden, verleden en toekomst van ’t Raokeliezer.

“Het begon allemaal in september met de vraag van de APV Heemkundeclub om een boek over de geschiedenis van Merselo samen te stellen”, vertelt Jan Michels. “We organiseerden een bijeenkomst om de plannen uit te rollen. Op de vragen wie er in het bestuur wilde zitten en wie voorzitter moest worden volgde toen een lange stilte. Uiteindelijk heb ik de taak van voorzitter op mij genomen. ‘t Raokeliezer is echter vanaf dag één een democratische club, waarbij iedereen evenveel te zeggen heeft.” De vergaderingen van de heemkundevereniging zijn vooral gezellig. “We hebben iedere even week een inloopavond van 19.00 tot 21.00 uur in ons eigen onderkomen De Schop”, meldt Wilma Zegers. “We leggen dan een foto op tafel, waarover wij meer willen weten. Dan komen mensen met een verhaal over de foto en ontstaan de mooiste discussies. Uiteraard noteren wij dat.” Zodoende groeit het geschiedenisboek van Merselo. Martien Emonts: “We zijn ook op Rooynet actief. Daar vind je ruim 900 foto’s van Merselo, maar we zijn nog steeds bezig met het digitaliseren van ons foto-archief.” Bijzonder is de collectie van amateurfotograaf Jan van der Putten, die de stichting in handen heeft gekregen en waar zij de foto’s van Merselo uitfiltert. “We krijgen natuurlijk niet alleen foto’s”, vertelt Jan Michels en hij laat de beschutting van een oude waterput zien, die is gevonden tijdens het bouwrijp maken van een stuk land. Wilma maakt zich enigszins zorgen over de toekomst van de stichting. “We proberen de jongeren te betrekken bij het ontdekken van de geschiedenis van het dorp, bijvoorbeeld door op de lagere school de kinderen een week lang dialect te laten spreken en verschillende projecten over het verleden op te zetten. Je weet natuurlijk niet wie ons werk gaat voortzetten.”

We zijn ook op Rooynet actief. Daar vind je ruim 900 foto’s van Merselo

Een bijzonder project van ’t Raokeliezer is het behoud van grafstenen van graven die geruimd worden. “Vaak komen oud-bewoners of mensen die familie hebben in Merselo ons dorp bezoeken en kijken dan op de begraafplaats bij de kerk of ze daar graven van voorouders of vroegere familieleden kunnen vinden. Soms komen ze voor niets, want wanneer een graf geruimd wordt, verdwijnt ook de steen. Wij hebben het initiatief opgezet om in goed overleg met de kerk en de families de grafstenen van geruimde graven te laten staan, waarna wij ons erover ontfermen. Volgens Martien loopt onze geschiedenis elke dag door. “Het zou mooi zijn als wij bijvoorbeeld filmpjes en foto’s, die de inwoners van Merselo op hun smartphone hebben staan, konden verzamelen om het tijdsbeeld van nu voor straks te bewaren.”